Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C

Lửa mến

Lời ChúaLc 12, 49-53      
 
"Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên." (Lc 12,49)
                    http://tgpsaigon.net/suy-niem/20130817/22791