Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C

Lửa mến

Lời Chúa: Lc 12, 49-53                                 
 
"Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên." (Lc 12,49)
                              http://tgpsaigon.net/suy-niem/20130817/22791