Giáo khu 3

- Bổn mạng : Lễ Chúa Kitô Vua
- Ngày kính  : Chúa nhật thường niên cuối Năm phụng vụ
- Số giáo hữu : 328 giáo dân với 65 gia đình

⇒ Khu 3 nằm trên đường Hưng Phú kéo dài từ đường Phạm Hùng đến Cầu Hiệp Ân phường 9. Hầu hết bà con Giáo dân sống bằng nghề lao động như chạy xe ôm, phụ hồ, buôn bán nhỏ, cuộc sống còn nghèo đói.

Ban chấp hành Giáo khu 3 :

  + Trưởng khu : Giuse Nguyễn Hữu Kiêm

  + Phó Khu       : Maria Vũ Thị Lan
  + Thủ quỹ        : Agnes Nguyễn Thị Hồng Thu