Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C

Qua cửa hẹp             

Lời Chúa: Lc 13, 22-30
"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." (Lc 13,24)
                              http://tgpsaigon.net/suy-niem/20130822/22856