Con lừa của Thiên Chúa

Thánh Gioan Maria Vianney, lúc còn là chủng sinh, học rất chậm. Ngày kia, một giáo sư thần học, thừa lệnh Đức Giám mục đến khảo sát Vianney xem có đủ khả năng học vấn để tiến tới chức linh mục không?

Vianney không thể trả lời một câu hỏi nào của vị giáo sư.

Nổi nóng, vị giáo sư đập bàn, nói:

- Vianney, anh dốt đặc như con lừa! Với một con lừa như anh, Giáo hội hy vọng làm nên trò trống gì?

Vianney khiêm tốn, bình tĩnh trả lời:

- Thưa thầy, ngày xưa Samson chỉ dùng một cái hàm con lừa mà đánh bại cả 3.000 quân Philitinh. Vậy với cả một con lừa này, Thiên Chúa không làm được việc gì sao?