Tháng 08.2013

Khai mạc lúc     6g00        ngày 30-08-2013 Tại TTMV 
Chia sẻ Tin Mừng: Bài tin mừng Mt 25, 1-13 Thứ Sáu Tuần XXI TN-C
                                   Phêrô Nguyễn Văn Thịnh
Chia sẻ:
Suy niệm: Để làm một công việc hay bất cứ một điều gì đó, chúng ta phải lên kế hoạch, dù đó là trong đầu hay là soạn thảo trên văn bản. Kế hoạch càng quan trọng thì sự chuẩn bị càng kỹ lưỡng. Cuộc đời cũng thế, mỗi người cần lên kế hoạch cho chính mình, như dụ ngôn trong bài Tin mừng: “những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình”,  để khi “chàng rể đến, hãy ra đón người”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Liên hạt MVTT Saigon,Chợ Quán-Tân Định và Phú Nhuận chúng con qui tụ về đây bàn kế hoạch cho chương trình sắp tới. Xin Chúa cho chúng con luôn chuyên chú, trung kiên như hình ảnh chiếc đèn luôn đầy dầu để sống theo những giá trị của Tin Mừng mọi lúc trong cuộc sống. Xin Chúa đồng hành và chúc phúc cho công việc của chúng con.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki Tô, Chúa chúng con-Amen

Thảo luận: Dự thảo kế hoạch tổ chức Mừng Kính Thánh Matthêu Tông Đồ,
               Bổn Mạng Liên Hạt MVTT Saigon,Chợ Quán-Tân Định-Phú Nhuận
                                  Ngày 21-09-2013

Chủ trì phiên họp: Vinh Sơn Nguyễn Thanh Phong-Liên Hạt Trưởng
1- Giáo hạt PN: Phê rô Nguyễn văn Thịnh và Vinh Sơn Vũ Đỗ Hoàng Tuấn
2- Giáo Hạt Tân Định: Vinh Sơn Thanh Phong. An Tôn Thế Hiển, Giuse Minh Phong
3- Giáo SG-CQ: A. Võ Đức Khanh (Trưởng Giáo Hạt); A. Kha, Chi Nguyễn Thị Cẩm. Anh Quí. 

Sau phần thảo luận, các thành viên thống nhất bản dự thảo và sự phân công.
Dự thảo sẽ được thông qua Cha TB/MVTT trước khi triển khai công tác.

Chụp hình lưu niệm.
Kết thúc lúc 20 g 00.