Mônica

Ca đoàn Mônica chính thức thành lập ngày 27 tháng 8 năm 2013 do Cha Vinh Sơn Phạm Văn Tính. Nòng cốt là các Bà Mẹ và Ông Bố trong Giáo xứ.

Số thành viên: 15 thành viên
Điều hành: Anh Phêrô Hoàng Kim Hùng 
Lịch tập hát: Tối thứ 3 và thứ 5, từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30
Lịch hát Lễ: