Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm C
Sống khiêm hạ
 Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-14
"Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc 14,11)

       http://tgpsaigon.net/suy-niem/20130831/22980