Thèm được những thứ (29/9/19)

Lời Chúa và chú thích CN XXVI thường niên 29/9/2019, C (Bản văn và chú thích: nhóm Phiên dịch CGKPV; ấn bản LCCMN)

21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống

.
Bài đọc I:
1 Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xi-on,
và sống an nhiên tự tại trên núi Sa-ma-ri,
4 Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ,
mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng.

5 Chúng đàn hát nghêu ngao;
như Đa-vít, chúng dùng nhạc cụ mà sáng tác.

Trang

Đăng kí nhận Truyền Thông Công Giáo ! RSS