Câm đi,(3/9/19)

Lời Chúa, chú thích T Ba sau CN XXII thường niên 3/9/2019 (Bản văn và chú thích trích từ nhóm Phiên dịch CGKPV; ấn bản LCCMN)
--"Câm đi, hãy xuất khỏi người này!"--

Tôn mình lên (1/9/19)

Lời Chúa và chú thích CN XXII thường niên năm C 1/9/2019
(Bản văn và chú thích trích từ nhóm Phiên dịch CGKPV; ấn bản LCCMN)

--11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống;--

--Lời nguyện ngắn (TTL):
- Lạy Cha là chúa tể đất trời, ảnh hưởng bởi tội nguyên tổ nên mầm mống kiêu ngạo luôn tiềm ẩn trong con, thâm tâm con luôn muốn thống trị người khác, thâm tâm con luôn muốn có quyền phép như Cha. Xin Cha ban ơn giúp sức để chúng con có thể sống khiêm nhượng theo Lời và theo mẫu gương Con Cha đã dạy đã sống amen.

--Bài Đọc I:

Trang

Đăng kí nhận Truyền Thông Công Giáo ! RSS