Thắp đèn cho sãn.(11/8/19)

Lời Chúa và chú thích CN XIX thường niên C 11/8/2019
--*35“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sãn.--

--Suy nghĩ:
Sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian, đó là số phận hay điều kiện cho tôi. Tôi không thể suốt ngày ở trên mây để ngó lơ cơm áo gạo tiền hay xa lánh hỉ nộ ái ố sân si. Tôi càng không thể quay lưng lại Trời để đầu tắt mặt tối bon chen giành giật nhau từng miếng ăn. Số phận tôi là đầu phải đội trời và chân phải đạp đất…

Chỉ như châu chấu (7/8/19)

Lời Chúa và đọc thêm T Tư sau CN XVIII TN 7/8/2019
--Chúng tôi thấy mình chỉ như châu chấu, và họ cũng coi chúng tôi như vậy.”-- (Ds 14,33b)
--Thánh Thư:
1ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : 2“Ngươi hãy sai người đi do thám đất Ca-na-an, đất mà Ta sẽ ban cho con cái Ít-ra-en. Các ngươi sẽ sai đi mỗi chi tộc một người và tất cả phải là kỳ mục k trong dân.”

Ngài không được phép (3/8/19)

Lời Chúa T Bảy đầu tháng sau CN XVII TN 3/8/2019
--"Ngài không được phép lấy bà ấy"--
--Lời nguyện ngắn:
Thưa Thầy kính yêu, xin Thầy giúp chúng con thắng được tính nhát sợ và thói lấy lòng người khác. Đã bao lâu nay chúng con không dám nói lên sự thật, đã bao lâu nay chúng con không dám bày tỏ chính kiến; đã bao lâu nay chúng con chỉ lo lấy lòng người khác để tìm chút lợi danh…
Xin Thầy cứu chữa và giải thoát chúng con, Thầy là Đấng Hằng sống và Hiển trị muôn muôn đời, amen.
--Thánh Thư: :

Trang

Đăng kí nhận Truyền Thông Công Giáo ! RSS