Cho không như vậy (11/7/19)

Lời Chúa và suy niệm T Năm sau CN XIV TN, 11/7/2019
--Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy--
--Suy nghĩ:
Bước đường của người tông đồ là khó nghèo chứ không tích cóp, họ có thể tính toán lo xa nhưng không biết đầu cơ trục lợi. Bước đường của người tông đồ là tặng ban là cho đi chứ không phải ban ơn.
Con đường theo Chúa vừa ngát hương hoa vừa đầy gai chông, để có thể vượt chông gai, không thể thiếu tình yêu chất chứa trong lòng. Người nào nhiều tình yêu, bước tông đồ của người đó sẽ dài và xa.
--Thánh Thư:

Trang

Đăng kí nhận Truyền Thông Công Giáo ! RSS