Xây nhà trên đá (27/6/19)

Lời Chúa và chú thích T Năm sau CN XII TN 27/6/2019
--24“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá--
--Thánh Thư:
*1Bà Xa-rai, vợ ông Áp-ram, đã không sinh được cho ông một người con nào. Bà có một người nữ tỳ Ai-cập, tên là Ha-ga. 2Bà Xa-rai nói với ông Áp-ram : “Ông coi : ĐỨC CHÚA đã không cho phép tôi sinh con. Vậy xin ông đi lại với nữ tỳ của tôi ; may ra nhờ nó mà tôi sẽ có con.” Ông Áp-ramnghe lời bà Xa-rai.

Đấng hoàn thiện (18/6/19)

Lời Chúa và suy nghĩ T Ba sau CN XI TN, 18/6/2019
---Như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện---
==Suy nghĩ:(lấy lại 2017)
Thiên Chúa là Mặt trời tỏa sáng, Người luôn chiếu sáng cả người tốt lẫn kẻ xấu. Thiên Chúa là nguồn nước mát trong, Người luôn đổ mưa xuống người công chính lẫn kẻ bất chính.
Tôi là con cái của Đấng giàu Lòng thương xót, lẽ nào tôi chỉ yêu thương người tốt và người công chính?

Với người ấy hai dặm (17/6/19)

Lời Chúa T Hai sau CN XI TN, 17/6/2019
---41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm---
==Viết tiếp 1 câu
Bị coi là bịp bợm, nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành; 9bị coi là vô danh tiểu tốt, nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến; bị coi là sắp chết, nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống (2Cr 6,8b-9a)
Theo mạch câu văn của thánh Phao-lô TĐ gởi tín hữu Cô-rin-tô trên, tôi xin được viết tiếp, và viết đảo lại như sau:

Trang

Đăng kí nhận Truyền Thông Công Giáo ! RSS