Chí Hoà

Giáo xứ Nam Hoà

GIÁO XỨ NAM HÒA
Ngày thành lập giáo xứ: 1955/1998
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse
Mừng kính: hàng năm ngày 19.03
Địa chỉ: 35/40/9 Đất Thánh. Phường 6. Quận Tân Bình. TP. HCM
Điện thoại: 38.653.044 - VP: 38.653.664 - 38.661.831

Trang

Đăng kí nhận RSS - Chí Hoà